Współpraca

Dział Badań i Rozwoju firmy stanowią młodzi, ambitni naukowcy, którzy ciągle poszukują nowych rozwiązań.
Swoje pomysły i wiedzę konsultują i uzupełniają kontaktami z czołowymi polskimi jednostkami naukowo-badawczymi
oraz organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców.

Katedra Technologii Chemicznej, Organicznej i Petrochemii Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Możliwość korzystania z bogato i nowocześnie wyposażonych laboratoriów Katedry pozwoliła firmie CHEMIA-POLSKA przeprowadzić dogłębne analizy tworzonych produktów. Główną specjalnością katedry są badania z zakresu syntezy związków z grupy fine chemicals oraz syntezy asymetrycznej, więc nieocenioną stała się również możliwość konsultacji merytorycznych
z pracownikami katedry.

POLSKIE STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW KOSMETYKÓW I ŚRODKÓW CZYSTOŚCI

Dzięki przynależności do Stowarzyszenia firma CHEMIA-POLSKA ma stały dostęp do najnowszych regulacji prawnych, a przez czynne uczestnictwo w posiedzeniach stowarzyszenia również realny wpływ na projekty ustaw dotyczących branży. Polskie Stowarzyszenie Producentów Kosmetyków i Środków Czystości to jedyna w Polsce organizacja działająca w oparciu o synergię przemysłu kosmetycznego i środków czystości, w tym produktów biobójczych. Zrzesza około 60 firm – małych, średnich i dużych – z sektorów kosmetycznego i detergentowego, które tworzą w Polsce ponad 100 tysięcy miejsc pracy. Reprezentuje ponad 300 marek kosmetycznych i detergentowych.

REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA W KATOWICACH

Członkostwo w Izbie, jako organizacji samorządu gospodarczego daje firmie CHEMIA-POLSKA pewność, że jej interesy będą godnie reprezentowane w szczególności wobec organów państwowych i samorządowych.

INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. I. MOŚCICKIEGO W WARSZAWIE

Współpraca z naukowcami Zakładu Chemii Gospodarczej, Kosmetyków i Półproduktów Farmaceutycznych pozwoliła CHEMII-POLSKIEJ stworzyć innowacyjne rozwiązanie, które będzie podstawą wprowadzanych na rynek produktów. Instytut Chemii Przemysłowej został założony we Lwowie w 1922 r., do dziś pozostaje wiodącym instytutem badawczym w Polsce
w obszarze badań stosowanych i rozwojowych z zakresu chemii i technologii chemicznej. Dorobek powojenny Instytutu obejmuje ponad 2000 patentów, setki oryginalnych opracowań technologicznych i aparaturowych zastosowanych na skalę przemysłową w kraju i za granicą.

WYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ŚRODOWISKU UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STefana WYSZYŃSKIEGO
W WARSZAWIE

Ograniczenie wpływu na środowisko produkowanych przez CHEMIA-POLSKA produktów to priorytet postawiony w chwili podjęcia współpracy z Wydziałem Biologii i Nauk o Środowisku UKSW. Wydział powstał w 2009 roku i obecnie zatrudnia nauczycieli akademickich i jednocześnie specjalistów w obu w/w dziedzinach i dziedzinach pokrewnych. Na wydziale prowadzone są krajowe, jak i umiędzynarodowione badania naukowe o charakterze horyzontalnym, stanowiące płaszczyznę współpracy różnych dyscyplin naukowych.