Produkcja na zlecenie

CHEMIA-POLSKA.PL Sp. z o.o. jest firmą świadczącą usługi w pełnym zakresie sektora private label. Naszym Klientom proponujemy wytwarzanie produktów chemii gospodarczej na podstawie opracowanych przez nasze laboratorium receptur, receptur opracowywanych pod klienta bądź na podstawie dostarczonych przez Państwa kart produkcyjnych. Zapewniamy sprawną realizację wdrożenia produkcji całościowo (od zakupu surowców i opakowań poprzez przygotowanie gotowego produktu, aż do konfekcji i organizacji dostawy). Obniża to koszty, a jednocześnie przyspiesza cały proces.

Dysponujemy własnym laboratorium badawczym, co umożliwia nam kontrolę jakości produktów na bieżąco.
Zapewniamy możliwość zastrzeżenia receptur poprzez podpisanie klauzuli poufności.